Smaragdy

Není jednoduché odpovědět na otázku, který drahý kámen je nejkrásnější a také nejdražší. Na vrcholu obliby spolu už dlouhá staletí soupeří diamant, červený rubín, zelený smaragd nebo modrý safír. Všechny jsou v přírodě v prvotřídní kvalitě vzácné, a proto tak vysoko oceňované. O smaragdu se vyslovil Plinius st. už před více jak 2000 roky: „….neexistuje nic zelenějšího.“ Právě ona zvláštní zelená barva, někdy nazývaná trávově zelená jak jarní louka, jindy hluboce modravě zelená, ale vždycky nějak tajemně zelená, je příčinou této obliby.

Naleziště smaragdů

Postupně byly smaragdy objeveny na všech kontinentech s největší hustotou výskytu na jihoamerickém, nejproslulejší jsou lokality v Kolumbii. Dnes se vytěží v Kolumbii a Brazílii dohromady cca 60% z celosvětové produkce. Mezi nejstarší naleziště patří proslulé doly královny Kleopatry v Horním Egyptě, jižně od Kosejru, v Asii jsou historické výskyty v Indii a v hraničním pohoří Ural, nejnovější nálezy pocházejí z Afghánistánu a Pákistánu nebo i Číny. Nám jsou nejbližší naleziště v rakouském Habachtalu, nebo i v Itálii, Bulharsku či Norsku.

Nejkrásněší smaragdy

Nejkrásnější ukázky jednotlivých krystalů nebo drúz jsou dnes v soukromých či veřejných sbírkách v muzeích. Nejčastěji pocházejí z Kolumbie, kde západní revír reprezentují např. ložiska Muzo a Coscuez, východní Chivor a Gachalá. Krásu zelených krystalů smaragdu umocňuje obvykle podklad bílých krystalů kalcitu a okolní černé slídnaté krystalické břidlice. V Národní bance Kolumbijské republiky v Bogotě je uložen téměř 9cm vysoký krystal z Muzo.

Přírodovědeckém muzeu ve Vídni je vystavena drúza 16 x 14cm velká s bohatě nakupenými krystaly, které sice nejsou průhledné, ale jejich barva je dokonalá. Sbírky při Humboldtově Univerzitě v Berlíně se pyšní 13cm velkým krystalem, který daroval ruský car Nikolaj roku 1832 německému přírodovědci Alexandru von Humboldtovi.

Jedním z největších opracovaných smaragdů světa je smaragd zvaný Mogul. Je to asi 10cm vysoký původní krystal velmi dokonale vybarvený a byl v roce 2001 ze soukromé sbírky prodán prostřednictvím aukčního domu Christie´s v Londýně za 2,2 mil. USD. Svými 217,8 karáty je jedním z největších opracovaných smaragdů na světě. Zelená je symbolická barva islámu – všechny státy Arabské Ligy mají na vlajkách základní barvu zelenou a mnozí hodnostáři měli na svých turbanech ozdobu (agrafu), kde dominantním kamenem byl smaragd. Jednu takovou ozdobu vlastní i Náprstkovo muzeum v Praze.

Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni je vystaven další kolumbijský smaragd, který v roce 1641 zpracoval do podoby vázy s víčkem ve zlaté objímce slavný brusič drahých kamenů Dionysio Miseroni. Původně 10cm vysoký krystal má po vybroušení 2681 karátů.